Solária nové generace

s řadou unikátních systémů bezpečného a pohodlného opalováníProč leasing?

zadejte cenu
Cena vč. DPH:
Akontace:
Počet splátek:
RPSN: -

Bez ohledu na oblast podnikání je možné leasingem realizovat podnikatelský záměr jednoduše a flexibilně. Pomocí leasingu lze naplnit podnikatelský nebo spotřebitelský záměr bez vlastních prostředků potřebných pro jejich pořízení. Je mnoho dobrých důvodů, které hovoří právě pro leasing. Leasing je - obecně vzato - prostředkem umožnujícím užívání věcí či práv, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu, a to na nezbytně nutnou dobu. V rámci leasingové operace pořizuje leasingová společnost (poskytovatel leasingu) věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu (předmět leasingu) požadovanou smluvním partnerem - leasingovým nájemcem (příjemcem leasingu). Předmět leasingu je poskytován dlouhodobě, a to na dobu určitou, do úplatného užívání příjemce leasingu. Po celou dobu leasingu předmět zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti. Podle zvoleného leasingového produktu přechází na konci leasingu vlastnictví předmětu leasingu na příjemce leasingu nebo je tento předmět vrácen poskytovateli leasingu. Jako předmětem bývají movité věci (stroje, technologické linky, počítače, zařízení i vybavení kanceláří a prodejen, dopravní prostředky), nemovitosti i nehmotná práva (včetně počítačových programů). V praxi jde především o předměty, které lze odepisovat pro daňové účely.

Druhy leasingu

Z teritoriálního hlediska rozlišujeme tzv. domácí leasing, při jehož využívání nedochází k toku leasingových splátek přes hranice. Poskytovatel i příjemce leasingu sídlí totiž na území jednoho státu. Na druhé straně jde o tzv. přeshraniční leasing, kde se vyskytují subjekty se sídlem na území různých států. Leasingové splátky (zpravidla však i předmět leasingu) překračují hranice. V zájmu snížení ceny leasingu je v jeho rámci využíváno specifik daňových, účetních a celních předpisů více států a zpravidla i přínosu exportních podpor. V průběhu dosavadního rozvoje leasingu se v tržních ekonomikách vyhranily především dva základní druhy leasingu - finanční a operativní.

Pomocí leasingu je stále možné udržovat nejnovější úroveň technologií

Pomocí leasingu je pro příjemce leasingu obzvláště snadné využívat neustále modernější stroje a zařízení. Jelikož leasing umožnuje výrazně zkrátit dobu amortizace investic, je možné mnohem rychleji obnovovat technologie a neustále zvyšovat konkurenceschopnost.

Ochrana likvidity pro podnikatele

Úvěrové linky příjemce leasingu a bankami požadované záruky zůstávají při tomto investičním toku nedotčené. Likvidita podnikatele je zachována.

Leasingové náklady nabíhají soubežně s využíváním předmětu leasingu

Leasingové náklady jsou pravidelně se opakující platby, které nabíhají soubežně s využíváním předmětu leasingu. Protože výnos plynoucí z nasazení předmětu leasingu je zpravidla vyšší než leasingové náklady, financuje se investice z vytvořených výnosů. Naopak při přímé koupi daného objektu musí být jeho využívání předfinancováno. Podobně i u financování prostřednictvím bankovního úvěru se splácení uskutečňuje vetšinou rychleji než je vlastní přínos investic.

Doba trvání leasingu se zpravidla orientuje podle daňových odpisových skupin

Minimální doba trvání leasingové smlouvy činí 20% fiskální doby odepisování, nejméne však 36 měsíců. Po uplynutí leasingové doby může získat leasingový nájemce předmět leasingu za předem dohodnutou cenu, která musí být nižší než je zůstatková účetní hodnota při použití rovnoměrného odpisování.

Daňové výhody

Předmět leasingu je aktivován v rozvaze poskytovatele leasingu. Leasingové splátky k předmětu leasingu hrazené nájemcem jsou z účetního hlediska provozním nákladem obvykle daňově plně odpočitatelným. Nájemce má možnost podílet se na výhodách zrychleného odpisování, které mohou podle stávající daňové legislativy využívat pouze leasingové společnosti.

Po vybrání konkrétního modelu solária a upřesnění ceny Vám obratem vypracujeme leasingovou nabídku. Akontace od 20%.

Pro koupi solária na leasing je třeba spolu s žádostí o poskytnutí leasingu předat leasingové společnosti podklady pro zpracování leasingové smlouvy.

Doklady potřebné k uzavření leasingové smlouvy

  • fyzická osoba - daňová evidence: koncese, nebo živnostenský list, osvědčení o DIČ, daňové přiznání za předcházející rok, penežní deník za bežný rok
  • fyzická osoba - podvojné účetnictví: koncese, nebo živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, daňové přiznání za předcházející rok, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období
  • právnická osoba - podvojné účetnictví: výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, daňové přiznání za předcházející rok, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období

Veškeré informace o leasingu a splátkovém prodeji na tel.: 604 252 223 nebo e-mailem.

Leasing solárií zajištujeme ve spolupráci s leasingovou společností ESSOX s.r.o. která spadá pod Komerční banku. ESSOX je připraven, na základě naší nabídky solária/solárií, zpracovat pro Vás individuální nabídku leasingu dle Vašich požadavků.

Kalkulační příklady

Náklady / Zisk

Typ solária Max. opalovací čas Kč/min. Leasing / měsíc Leasing
za 6 měsíců
Obrat
za 6 měsíců
Náklady
za 6 měsíců
Zisk
za 6 měsíců
megaSun 3500 20 7 6.000 36.000 210.000 32.400 141.600
megaSun 4500 15 9 9.000 54.000 270.000 43.200 172.800
megaSun 5800 12 12 18.000 108.000 360.000 64.800 187.200
megaSun 6900 12 15 20.000 120.000 450.000 100.800 229.200
megaSun 7900 12 15 24.000 144.000 450.000 54.000 252.000
Tower pure Energy T200 10 15 11.000 66.000 450.000 100.800 283.200


Kalkulace je postavená na 500 hodinách za 6 měsíců. Náklady jsou zde elektřina, částečné náklady na nové trubice, leasing.

Kalkulace je bez nájmu a personálu.

Dodání solária je možné do 4 týdnů od složení zálohy.

Kalkulaci Vám zpracujeme na typ solária, který si sami vyberete.

Kontaktní formulář

Veškeré informace na tel.: +420 571 620 714 nebo +420 604 252 223